Kategorier
info

Insamlingen av vargspillning

Med två veckors mellanrum kommer vi att rapportera om hur dna insamlingen av från vargspillning fortlöper i Värmland och Örebro. Det har nu gått en och en halv månad sen starten. Idag finns 160 respektive 60 prover registrerade för Värmland och Örebro. Många av dessa är insamlade av jägare, men intresset verkar variera kraftigt. Av kartbilden nedanför som är hämtad från Rovbase.se framgår att det finns ett par områden där det samlas väldigt flitigt, Rackstad reviret (SV Sunne) och Magnor (Eda). Nu är det bara för övriga att följa de goda exemplen.
Inventeringen kommer förhoppningsvis att ge oss ett bra beslutsunderlag till kommande år. Insamling pågår t o m 31 mars.

Information om hur du går tillväga om du hittar vargspillning finner du här:

Information om redan insamlade prover hittar du i Rovbase.se. Där finns alla prover redovisade och genom att klicka på enskild punkt kan du se vilken individ det är och genom att klicka på individnumret kan de dessutom se i vilket revir den är född. Röd punkt betyder att analyserat som varg. Vit betyder att provet ännu inte analyserats eller att svaret visade att det inte var varg. Ibland kan spillning kontamineras genom att rävar kissar på den. Då kan dna provet ge utslag för räv, trots att det tydligt var en vargspillning.

Vill du få tag i prov-kit? Kontakta oss på kontoret i Karlstad eller kretsens rovdjursansvarige. Kontaktuppgifter hittar du här.

Om du aktivt kommer att söka efter vargspillning får du gärna bidra genom att förutom spillningen bidra med att redovisa vilka områden du sökt av. Det gör du genom att ange vilken 5 km2 ruta du besökt. Blankett med rutsystem för just din krets hittar du under Värmland respektive Örebro.

Hälsningar

Gunnar Glöersen
Jaktvårdskonsulent
Jägareförbundet Mitt
Strågatan 3 (Gräsdalen)
653 43 Karlstad

Tfn: 0105847658
gunnar.gloersen@jagareforbundet.se

Blogg: http://www.jagareforbundet.se/blogg