Älgjakt 2016-2017

Här kommer information upp om jakten 2016-2017

Ni kanske märker att vissa dokument är skyddade,
För lösenord kontakta webmaster så får du det.

En del text saknar Länk till dokument men de kommer efter hand.

Resultat spillningsinventeringen 2016  

Delområden

Marktyp

Foderproducerande ungskog

Ett av målen för den nya älgförvaltningen är att den i större utsträckning ska vara ekosystembaserad. Som ett steg i att beakta ekosystemet i högre utsträckning har Skogsstyrelsen tagit fram uppgifter som beskriver fodersituationen för älg inom ett älgförvaltningsområde. Länk till skogsstyrelsen och foderprognoser

Kronvilts jakten finns under https://www.taso.se/kronhjort/

Tilldelnings häftet 2016-2017

 

Älgobsen Blankett,     Viltdata,    PM-jakt pdfPM jakt Word

Eftersökshundar vill du vara med på eftersöks listan meddela sekreteraren

Styrelse och funktionärer 2016-2017

Jaktlag 2016-2017 Lista Jaktvakt. Lista viltdata

Älgskötselplan 2015-2017

Häftet ligger under inloggning då det innehåller personuppgifter

Avskjutning Örebro läns västra ÄFO

Diagram första veckan   Diagram 2016-11-??   Älg-obs 2016   Diagram 2016-11-00    Diagram 2017-03-00