Kronhjort

Tångeråsa Kronhjortsskötselområde
33 217 ha

KSO_registreringsbilaga

karta 2017. karta nordväst. karta sydost. karta sydväst

PM-jakt pdfPM jakt Word

Gamla kartor nordväst. ost. ssydväst. sv mot Laxå. sydost. Vretstorp. väst.