Älgjakt 2017-2018

Här kommer information upp om jakten 2017-2018

Ni kanske märker att vissa dokument är skyddade,
För lösenord kontakta webmaster så får du det.

En del text saknar Länk till dokument men de kommer efter hand.

Kronvilts jakten finns under https://www.taso.se/kronhjort/

Tilldelnings häftet 2017-2018

 

Älgobsen Blankett,     Viltdata,    PM-jakt pdfPM jakt Word, https://jagareforbundet.se/globalassets/global/lan/uppsala/dokument/pm-till-algjakten-2014.pdf

Eftersökshundar vill du vara med på eftersöks listan meddela sekreteraren

Älgskötselplan 2015-2017

Häftet ligger under inloggning då det innehåller personuppgifter

Avskjutning Örebro läns västra ÄFO tom,2017-10-26

Diagram första veckan   Diagram 2017-11-15   Älg-obs 2017   Diagram 2017-12-00    Diagram 2018-03-00