Kategorier
Okategoriserade

Styrelsens beslut på den fortsatta jakten

Kronvilt:  1st gaffel eller större, 1 st spets. 1 st hind. 2 st kalv läggs till i avskjutningen. Från lördag den 21/11

Älg: 1st ko på grupp 3. Grupp1 och 2 1st ko/kviga. Släps lördagen efter att grupp 2 skjutit sina vuxna älgar.

Kategorier
Okategoriserade

Besluten av Kron och älg planerna

finns på inlogg här

Kategorier
Okategoriserade

Tilldelnings häftet

ligger nu på sidan

Kategorier
Okategoriserade

Tilldelning kronvilt

http://taso.se/2020/KSO2020-/kronvilt%20tilldelning%2016%20Augusti%202020-.pdf

SMS skickas till 0766-86 12 39. Eller via https://viltrapport.wehuntapp.com/app/#/login och  wehunt.

Typ av djur Kvot                SMS kod

Kron               hind/smaldjur                       4 st.                24

Kronhjort       Kron hankalv                        3                      26 Kronhjort       Kron honkalv                        4                      36

Kategorier
Okategoriserade

EXTRA ÅRSMÖTE /tilldelningsmöte den 21 september klockan 19:00 edsbergs bygdegård

Det fel med valen av ledamöter till styrelsen på årsmötet.
En ledamot kan inte bli ordförande, utan väljs av årsmötet. 
så nu blir det så att tilldelningsmötet den 21 sep klockan 19:00 också är extra årsmötet som kommer behandla punkterna 

9. Val av ordförande.
10. Val av ledamöter i styrelsen.

Så tiden är knapp och vi måste få en ordförande. Hjälp valberedningen att hitta en ordförande. kontakta valberedningen. sammankallande Sten-Håkan. övriga i valberedningen, Henrik Nilsson. Lars-Åke Lord.