Kategorier
Okategoriserade

Nu finns Tilldelningshäftet på medlems sidan.

V3 är en uppdaterad version.

Kategorier
Okategoriserade

Årsmöte 2022

datum 9/6 klockan 19:00. Edsbergs bygdegård

https://taso.se/2022/Kallelse_till_arsmote_2022.pdf

Kategorier
Okategoriserade

resulat spillningsinventeringen 2022

hela äfo Älg 4,2 ±0,4

Tångeråsa älg 4,3 ±1,1 Rådjur 46,1 ±8,8

se PDF i länken nedan för

https://taso.se/2022/%C3%84lgt%C3%A4thet%20f%C3%B6r%20sk%C3%B6tselomr%C3%A5dena%20och%20olika%20delomr%C3%A5den%202022.pdf

Kategorier
Okategoriserade

Avlysning Älgjakt 2021/2022

Kvarvarande kalvar 10 st är fritt att skjuta till kvoten är fylld.

1 st tjur får grupp ett dela på.

Kronviltet rullar på enligt plan är nu kvar 2 st kalvar och en kron hind/smaldjur

Kategorier
Okategoriserade

KALLELSE TILLDELNINGSMÖTE 2021

OBS med tanke på rådande pandemi så kallar vi en reprecentant per jaktlag.
Tångeråsa älg/kronhjorts skötselområde kallar här med till tilldelningsmöte inför älgjakten 2021/2022
tisdagen den 21 september 2021
klockan 19.00 i Viby församlingshem.