Kategorier
info

Inbjudan till Årsmöte den 10/8 19:00 Vretstorp´s folkets park

Handlingarna finns att ladda ner eller skriva ut i sin helhet eller valda delar på medlems loggin

Det kommer inte finnas några kopior att tillgå på mötet. De visas med projektor på mötet.

Om du inte har möjlighet att själv skriva ut dessa kontakta sekreteraren

Kategorier
Okategoriserade

Beslut om Älgjakt i Örebro län 2020/2021

Beslut om jakttider och fällavgifter i Örebro läns älgförvaltningsområden 2020-2021 (pdf)

Kategorier
Okategoriserade

Medlemsavgiften för 2020/2021

P.g.a. rådande situation har inte årsmötet kunnat ta beslut om medlemsavgifter. Styrelsen har därför tagit beslut om att:Medlemsavgiften för 2020/2021 blir
150kr för ÄSO och
100kr för KSO. 

Kategorier
Okategoriserade

Betesskadorna Minskar

https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/betesskadorna-minskar-i-svealand/

Kategorier
info Okategoriserade

Inbjudan till Årsmöte och inlämning av motion för Tångeråsa älgskötselområde 2020

Pdf