Kategorier
info

jaktdagbok

Håll reda på jaktdagarna i jaktdagbok så du enkelt kan rapportera till viltdata
Kategorier
info

Varför ska ditt jaktlag årligen rapportera vad som fällts?

Gå till Viltdata.se

Varför ska ditt jaktlag årligen rapportera vad som fällts?

Sverige skall varje år lämna uppgifter till EU via Naturvårdsverket och de tycker att underlaget är för litet för närvarande. Risken är därför överhängande att någon annan än jägarna i framtiden får uppdraget, vilket kan medföra att de kan använda statistiken till att motarbeta jägarnas intressen bl.a. Vidare har vi naturligtvis själva intresse av att få en god uppfattning om viltstammarnas utveckling i framtiden.