Kategorier
Okategoriserade

Jakttider kronvilt 2021/2022

Jakttider

Inom kronhjorts­skötselområde

  • Jakttiden är 16 augusti–28 (29) februari.
  • Under perioden 16 augusti–30 september och 1–28 (29) februari får jakten endast ske som smyg- eller vaktjakt.
  • Under tiden den 16 augusti fram till 7 oktober och 1–28 (29) februari får jakten enbart avse hind och kalv.
  • Hund får användas mellan den 1 oktober och den 31 januari.

Utan­för kronhjortsskötselområde

  • Endast årskalv får jagas.
  • Jakttid under hösten är 16 augusti – 31 januari, varav fram till 30 september enbart som smyg- eller vaktjakt
  • Hund får användas i jakt som sker mellan den 1 oktober och den 31 januari.

Kronhjort får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt. Det här gäller både inom som utanför kronhjortsskötselområde.

Källa:https://www.lansstyrelsen.se/orebro/djur/jakt-och-vilt/kronhjort.html

Kategorier
Okategoriserade

Älgjakten 2021/2022

Jakttider

Från och med jaktåret 2021/2022 har Örebro län en fast jakttid mellan 8 oktober och 31 januari för älgskötselområden och licensområden.

Jakt efter älgkalv på oregistrerad mark pågår alltid under fem dagar, 8 oktober–12 oktober.

Älg får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under den sista timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Skyddsjakt

Skyddsjakt får bedrivas efter årskalv av älg som uppträder vid fält med oskördad gröda under perioden 1 augusti– 7 oktober.

Källa:https://www.lansstyrelsen.se/orebro/djur/jakt-och-vilt/algjakt.html

Kategorier
Okategoriserade

Nya jakt tider från 1 juli 2021

här kan du se den nya jakttabellen

https://jagareforbundet.se/jakt/jakttider/#%C3%96rebro%20l%C3%A4n,-1,2021-01-01,2021-12-31,

Kategorier
Okategoriserade

förra jaktårets avskjutningsstatistik.

Hej,

Vi har nu gått in i ett nytt jaktår och därmed är det dags för oss på Jägareförbundet att börja sammanställa förra jaktårets avskjutningsstatistik. Detta mail går därför till alla som står registrerade som rapportörer för övrigt vilt i ett jaktlag på viltdata, men som ännu inte rapporterat sin avskjutning eller tryckt på knappen ”slutrapportera”.

Vi vore mycket tacksamma om just du vill hjälpa oss genom att gå in på viltdata och bidra med rapporter av nedlagt från era jaktlag/jaktmark. Statistiken är viktig inte minst för att visa att vi jägare bidrar till att följa viltviltstammarnas utveckling. Väl underbyggd statistik är dessutom viktig vid till exempel diskussioner om jakttider eller liknande viktiga frågor för oss jägare.

Har ni några frågor kring rapporteringen eller stöter på problem får ni gärna kontakta mig, så hjälper jag er: johan.stedt@jagareforbundet.se

Mvh

Johan Stedt

Jaktvårdskonsulent Värmland/Örebro

Kategorier
Okategoriserade

Beslut om hasselfors äso/kso

i bilagan finns fastigheterna som ska ingå i nya äso/ksot kolla om era fastigheter finns med om det är korrekt eller inte. om ni inte vill flytta hör av er till styrelsen 29/6.

Registrering av älgskötselområde

Registrering av kronhjortsskötselområde

Fastighetslista Hasselfors(17952991).pdf

Fastighetslista Hasselfors(17952999).pdf