Kategorier
Okategoriserade

Beslut om hasselfors äso/kso

i bilagan finns fastigheterna som ska ingå i nya äso/ksot kolla om era fastigheter finns med om det är korrekt eller inte. om ni inte vill flytta hör av er till styrelsen 29/6.

Registrering av älgskötselområde

Registrering av kronhjortsskötselområde

Fastighetslista Hasselfors(17952991).pdf

Fastighetslista Hasselfors(17952999).pdf

Kategorier
Okategoriserade

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021

Tångeråsa Älg/Kronhjorts skötselområde

Torsdag den 1/7 2021 kl19:00

Plats: Vretstorps folketspark

kaffe och smörgås.

OBS!Glöm inte ta med kronhjorts hornen som vi kom överens om.

I år kommer det inte finnas några häften utskriva bifogar dagordningarna

Kategorier
Okategoriserade

Information från Länsstyrelsen

Som ni kanske fått information om från annat håll har Länsstyrelsen tagit emot ansökningar från Sveaskog om registrering av tre nya älg- och tre nya kronhjortsskötselområden i södra Örebro län. Vi bedömer efter en översiktlig genomgång att ansökningarna berör delar av ert skötselområde. Vi kommer nu gå igenom ansökningarna mer noggrant och utreda vilka fastigheter i ert skötselområde som eventuellt kan komma att registreras i ett av Sveaskogs ansökta områden. När vi har utrett detta återkommer vi till er med denna information.

Om ett skötselområde visar sig bli för litet för att bestå som skötselområde efter avregistrering av fastigheter, kommer vi troligen inte att upplösa befintligt skötselområde till höstens jakt, utan istället med stöd av övergångsregler ge möjlighet att bedriva jakt under hösten. När det gäller älg kan detta eventuellt ske genom en licens från Länsstyrelsen. Vi kommer framöver också ge varje berört skötselområde förslag till lösningar inför jaktåret 2022/2023.

Med vänlig hälsning

Louise Hämäläinen

Vilthandläggare

Länsstyrelsen i Örebro län

Kategorier
Okategoriserade

Avslutande pott på älgkalv 5 st i pott från 2021-01-01,

OBS obegränsat antal älgkalvar per lag dock max 5 som är till delade.

Kategorier
Okategoriserade

Extra tilldelning från 12 december

På avlysning tilldelas grupp 1, 1 st ko/kviga fr 12 dec utöver redan tilldelat.
På avlysning tilldelas grupp 3, 1 st ko/kviga fr 12 dec utöver redan tilldelat.
Utöver redan tilldelat innebär att de lag inom tex grupp 3 som redan har skjutit tilldelningen (vuxen eller kalv) har rätt att deltaga i denna avlysningsjakt.
Vilket också innebär att de lag i grupp 3 som ännu inte skjutit något djur har chans att skjuta dels den extra ko/kviga och dels tidigare tilldelande kalvar som inte skjutits.
Kalvjakten på hela äsot fortsätter till och med 31 dec enligt tidigare tilldelning.