Kategorier
Okategoriserade

resulat spillningsinventeringen 2022

hela äfo Älg 4,2 ±0,4

Tångeråsa älg 4,3 ±1,1 Rådjur 46,1 ±8,8

se PDF i länken nedan för

https://taso.se/2022/%C3%84lgt%C3%A4thet%20f%C3%B6r%20sk%C3%B6tselomr%C3%A5dena%20och%20olika%20delomr%C3%A5den%202022.pdf

Kategorier
Okategoriserade

Avlysning Älgjakt 2021/2022

Kvarvarande kalvar 10 st är fritt att skjuta till kvoten är fylld.

1 st tjur får grupp ett dela på.

Kronviltet rullar på enligt plan är nu kvar 2 st kalvar och en kron hind/smaldjur

Kategorier
Okategoriserade

KALLELSE TILLDELNINGSMÖTE 2021

OBS med tanke på rådande pandemi så kallar vi en reprecentant per jaktlag.
Tångeråsa älg/kronhjorts skötselområde kallar här med till tilldelningsmöte inför älgjakten 2021/2022
tisdagen den 21 september 2021
klockan 19.00 i Viby församlingshem.

Kategorier
Okategoriserade

Jakttider kronvilt 2021/2022

Jakttider

Inom kronhjorts­skötselområde

  • Jakttiden är 16 augusti–28 (29) februari.
  • Under perioden 16 augusti–30 september och 1–28 (29) februari får jakten endast ske som smyg- eller vaktjakt.
  • Under tiden den 16 augusti fram till 7 oktober och 1–28 (29) februari får jakten enbart avse hind och kalv.
  • Hund får användas mellan den 1 oktober och den 31 januari.

Utan­för kronhjortsskötselområde

  • Endast årskalv får jagas.
  • Jakttid under hösten är 16 augusti – 31 januari, varav fram till 30 september enbart som smyg- eller vaktjakt
  • Hund får användas i jakt som sker mellan den 1 oktober och den 31 januari.

Kronhjort får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt. Det här gäller både inom som utanför kronhjortsskötselområde.

Källa:https://www.lansstyrelsen.se/orebro/djur/jakt-och-vilt/kronhjort.html

Kategorier
Okategoriserade

Älgjakten 2021/2022

Jakttider

Från och med jaktåret 2021/2022 har Örebro län en fast jakttid mellan 8 oktober och 31 januari för älgskötselområden och licensområden.

Jakt efter älgkalv på oregistrerad mark pågår alltid under fem dagar, 8 oktober–12 oktober.

Älg får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under den sista timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.

Skyddsjakt

Skyddsjakt får bedrivas efter årskalv av älg som uppträder vid fält med oskördad gröda under perioden 1 augusti– 7 oktober.

Källa:https://www.lansstyrelsen.se/orebro/djur/jakt-och-vilt/algjakt.html