Kategorier
Okategoriserade

Rapportera älgar med hudsår till SVA

Vi har fått bifogade brev från Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) – en uppmaning att rapportera älgar med hudsår. SVA är intresserade av att få in information, även om hudsår inte tidigare rapporterats i ett älgjaktområde.

SVA önskar att när ni skjuter en älg, ser ni igenom hela huden och pälsen, framförallt på ryggen, för att se om det finns några sår eller blåsor. I den händelse ni ser sådana förändringar eller hudsår, kontakta snarast SVA. Prover och foton får då gärna skickas in. 

I bilaga finns både ett informationsbrev samt en enkät som kan fyllas i efter årets jakt.

 Älgbrev hudsår 20170920

201709 Älgenkät hudsår för 2016 2017

Vid frågor, kontakta 

Torsten Mörner, 070 567 93 52,torsten.morner@sva.se

eller Caroline Bröjer 018 67 4047caroline.brojer@sva.se

Mer info finns också här: http://sva.se/djurhalsa/vilda-djur/riktad-sjukdomsovervakning-vilda-djur/alg-sjukdomsovervakning-forskning/hudsar-hos-alg-tidig-hornfallning

PS: Carl-Johan har Kartonger att skicka proverna med

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *