Kategorier
info

Pott 2017/2018

Älg pott 1 Tjur och 2 Kor, kviga

Pott 2017-2018 regler Efter 29 november återkallas kvarvarande vuxna älgar och läggs i pott max 1 älg ur pott per lag. Avskjutning med avlysningsjakt. Avskjutning rapporteras snarast via jaktvakt. Jaktområden 100-499 ha. De lag som skjutit vuxen i gemensam tilldelning är inte berättigade till pott älg.

se alla regler och information på https://www.taso.se/hemliga-sidan/