Kategorier
info

Chronic wasting disease (CWD)

information från Jordbruksverket (se bilaga) om Chronic wasting disease (CWD) hos hjort och älg. Jordbruksverket och SVA genomför en sjukdomsövervakning och önskar få in material från hjortdjur med symptom på CWD. Vi önskar att ni sprider bifogade till jaktlagen inom ert älgjakt/kronhjortsjaktområde. Om det finns frågor så hittar ni kontaktuppgifter till Jordbruksverket här nedan.
Jordbruksverket, i samarbete med flera av landets myndigheter, önskar att det medsända informationsbrevet kan förmedlas vidare till de ansvariga för älg och viltskötselområden
där det i första hand kommer att bedrivas älg och hjortjakt. Det är viktigt att jägarkåren uppmärksammas på att det behövs en riktad insats för att fånga upp
lämpliga djur inom den pågående fallviltsundersökningen och att dessa efter samråd/överenskommelse också eventuellt kommer till SVA för analys.
Förslagsvis kan informationen mejlas ut via Länsstyrelsernas kontaktlista till de ansvariga för respektive skötselområde. I annat fall per brev.

Vi är tacksamma för all er hjälp i detta ärende som givetvis kräver intensivt samarbete i alla riktningar.
Om ni har frågor får ni gärna höra av er till undertecknad och kollega Karolina Wall (karolina.wall@jordbruksverket.se)
Eller till vår enhetslåda hastvilt@jordbruksverket.se
Jordbruksverkets information om CWD sept 2016.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *