Kategorier
info

Bättre viltövervakning. ”viltdata”

Publicerades den 30 aug. 2016

Daniel Ligne berättar om varför vi gör en ännu bättre viltövervakning.

Publicerades den 30 aug. 2016

Göran Bergqvist berättar om nya Viltdata.

Publicerades den 30 aug. 2016

Fredrik Widemo berättar om nya investeringsmetoder.