Kategorier
info Okategoriserade

skyddsjakt på varg 2012

Delegering av skyddsjakt på varg 2012

Nu är 2012 års delegationsbeslut till länsstyrelserna i norra och mellersta Sverige om skyddsjakt på varg klara. I besluten från Naturvårdsverket ingår ett handlingsutrymme för länsstyrelserna att besluta om hur många vargar som kan få fällas vid skyddsjakt under 2012. Beslutet träder i kraft den 13 januari 2012 och ersätter tidigare beslut. Nuvarande beslut gäller till 31 december 2012.
Handlingsutrymme för skyddsjakt på varg 2012:
 • 25 vargar i mellersta förvaltningsområdet: Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävelborg
 • 7 vargar i norra förvaltningsområdet: Jämtland

  Skyddsjakt – en möjlighet att förhindra allvarlig skada

  Skyddsjaktsbeslut är aldrig rutinbeslut utan en bedömning från fall till fall.
  För att det ska bli aktuellt med skyddsjakt måste kriterierna för skyddsjakt vara uppfyllda och beslutet får inte försvåra gynnsam bevarandestatus för vargstammen. Kriterierna handlar bland annat om att:
  • en allvarlig skada ska ha uppkommit,
  • att det finns stor risk för allvarlig skada,
  • att det inte finns någon annan lämplig lösning.
   Läs mer på: http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Nyheter/Delegering-av-skyddsjakt-pa-varg-2012/ och Läs beslutet för mellersta förvaltningsområdet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *