Kategorier
info

Ny kartindelning ska ge jägare rätt tilldelning av älg

– I Örebro län har arbetet för att ta fram de nya områdena och att utse ansvariga för förvaltningen skett i god samverkan mellan markägare och jägarintresset. Det är en styrka när vi nu sjösätter det nya systemet för älgförvaltning. Det säger landshövding Rose-Marie Frebran, som också är ordförande i länets viltförvaltningsdelegation.

Beslutet om älgförvaltningsområden innebär i sig inte någon skillnad för enskilda älgjägare. Senare i vår ska Länsstyrelsen fatta beslut om nya licensområden. Med utgångspunkt i intentionen om bättre överblick över älgjakten kan detta komma att innebära förändrade förutsättningar för jakt framför allt på små jaktmarker som inte samgår med angränsande områden.

läs mer på : http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/nyheter/2012/Pages/ny-kartindelning-ska-ge-jagare-ratt-tilldelning-av-alg.aspx

Länk till karta över älgförvaltningsområden i Örebro län.

Mer information om älgförvaltningsområden och grupper på Länsstyrelsens hemsida.

Beslut om älgförvaltningsområden och älgförvaltningsgrupper

Karta över älgförvaltningsområden i Örebro län

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *