Kategorier
info

ÄLGFÖRVALTNING I SAMVERKAN

Under november, december 2011 och januari 2012
kommer Göran Gunnarsson länsordförande tillsammans med markägare och vår jaktvårdskonsulent Olof Nilsson att besöka olika platser i länet för att presentera det nya älgförvaltningssystemet

Turné plan

Föreskrifterna klara för nya älgjakten

9 december, 2011

• Mer information om den nya älgförvaltningen:

• Grafisk bild över älgförvaltningen (pdf)

Kategorier
info

Forskarnas förslag till älginventering klara

Forskarnas förslag till älginventering klara

3 oktober, 2011
Fyra beprövade metoder är det som i första hand ska användas när den svenska älgstammen inventeras. Det föreslår forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som fått uppdraget att ta fram inventeringsförslag av regeringen.

SLU offentliggör nu vilka inventeringsmetoder de förespråkar för att få bästa möjliga kontroll på älgstammens storlek och kvalitet. Forskarna föreslår åtta metoder, varav fyra basmetoder kan sägas vara både beprövade och kostnadseffektiva.

Dessa är:

• Avskjutningsstatistik för älg.

• Älgobservationer (Älgobs).

• Spillningsinventering av älg.

• Insamlande av kalvvikter.

Om behov och resurser finns rekommenderar SLU ytterligare fyra metoder – flyginventering, åldersstruktur och reproduktion för älg utifrån skjutet material, hälsostatus samt genetisk övervakning.

Kategorier
info

Tilldelningsmöte

KALLELSE TILL TILLDELNINGSMÖTE 2011

 Tångeråsa älg/kronhjorts skötselområde kallar härmed medlemmarna till tilldelningsmöte

 Tisdagen den 20 september 2010 kl 19.00 i Tångeråsa Bygdegård.

Kategorier
Okategoriserade

Djupt beklagligt att fundament i vargpolitiken raseras säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson

– Det är djupt beklagligt att EU-kommissionen har pressat Sverige att frångå en rovdjursförvaltning som har stöd av en mycket stor majoritet i riksdagen. Därmed raseras – i bästa fall tillfälligt – ett fundament för vargpolitiken, licensjakten. Detta är inte ett beslut LRF önskar. Det säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar till dagens regeringsbeslut.

Rovdjursutredningen tar i mer än vad som krävs

LRF har lämnat in sitt remissvar på Rovdjursutredningens delbetänkande. Utredningen har givit sin syn på hur stora rovdjursstammar Sverige måste ha för att uppfylla kraven i EUs regelverk. LRF är kritiskt mot att utredningen valt en ambitionsnivå som sträcker sig över EU-direktivet när det gäller hur stort antal rovdjur som krävs för att uppnå en gynnsam bevarandestatus.
Kategorier
info

Remiss angående inplantering av vuxna vargar i Örebro län

Sammanfattningsvis motsätter sig alltså Jägareförbundet i Örebro län bestämt all inplantering av vuxna vargar i Örebro län.

Svenska Jägareförbundet tar avstånd från regeringens vargbesked.
Förankringsarbetet för genetisk förstärkning läggs på is.

Remissvar ang. ”Remiss angående uppdrag att peka ut lämpliga vargrevir eller områden för utsättning av varg.” Dnr: 5118-00400-2011.