Kategorier
Okategoriserade

Information från Länsstyrelsen

Som ni kanske fått information om från annat håll har Länsstyrelsen tagit emot ansökningar från Sveaskog om registrering av tre nya älg- och tre nya kronhjortsskötselområden i södra Örebro län. Vi bedömer efter en översiktlig genomgång att ansökningarna berör delar av ert skötselområde. Vi kommer nu gå igenom ansökningarna mer noggrant och utreda vilka fastigheter i ert skötselområde som eventuellt kan komma att registreras i ett av Sveaskogs ansökta områden. När vi har utrett detta återkommer vi till er med denna information.

Om ett skötselområde visar sig bli för litet för att bestå som skötselområde efter avregistrering av fastigheter, kommer vi troligen inte att upplösa befintligt skötselområde till höstens jakt, utan istället med stöd av övergångsregler ge möjlighet att bedriva jakt under hösten. När det gäller älg kan detta eventuellt ske genom en licens från Länsstyrelsen. Vi kommer framöver också ge varje berört skötselområde förslag till lösningar inför jaktåret 2022/2023.

Med vänlig hälsning

Louise Hämäläinen

Vilthandläggare

Länsstyrelsen i Örebro län

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *