Kategorier
info

Mera Tall

Projektet Mera tall kommer hålla i två föreläsningskvällar under december i syfte att höja kunskapsläget samt medvetenheten hos jägare och markägare.
 
Jag har således nöjet att få bjuda in er till kvällen, och hoppas många av er kan komma. Jag skulle uppskatta om ni sprider inbjudan till ickejagande markägare inom ert område till kvällen, eftersom det är viktigt att gemensamt försöka lösa dagens utmaningar.
 
Bakgrunden med projektet är att ståndortsanpassningen generellt sett är för dålig samtidigt som betesskadorna är för höga. Tallmarker föryngras i alltför stor utsträckning med gran, vilket skapar större betesskador på de tallungskogar som finns. Därför uppstår, förenklat sagt, en obalans mellan viltstammarna och det foder som finns tillgängligt. Kvällens talare ska försöka skapa en bra bild av läget samt hur lösningar på problemen kan ordnas. 
 
Kvällen är kostnadsfri, men det finns ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller, och anmälan öppnas den 20/11.
Inbjudan pdf
 
 
Med vänlig hälsning
Rickard SandströmRickard Sandström  |  Projektledare
Skogsstyrelsen  |  Sörmland-Örebros distrikt
Fotbollsgatan 6, 71134 Lindesberg
036-35 93 00 (växel)  |  0581-836 80 (direkt)
rickard.sandstrom@skogsstyrelsen.se  |  skogsstyrelsen.seinbjudan föreläsningar