Kategorier
Okategoriserade

Jakttider och fällavgifter för jaktåret 2018/19 i Örebro läns älgförvaltningsområden

Jakttider och fällavgifter för jaktåret 2018/19

http://taso.se/2018-/Beslut%20jakttider%20och%20f%C3%A4llavgifter%20%C3%96rebro%20l%C3%A4n%202018-19.pdf

Jakttider
Länsstyrelsen beslutar att följande jakttider ska gälla för älg jaktåret
2018/19 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Örebro
län:
Älgskötselområde 8 oktober 2018 – 28 februari 2019*
Licensområde 8 oktober 2018 – 31 januari 2019
Oregistrerad mark 8 – 10 oktober 2018 (endast älgkalv)
*) Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade
fält inom älgskötselområde jagas fr.o.m. den 16 augusti.
Fällavgifter
Länsstyrelsen beslutar att avgiften för fälld älg under jaktår 2018/19 ska
vara 750 kronor för vuxen älg och 200 kronor för kalv inom
älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Örebro län.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *