Kategorier
Okategoriserade

Jakttider och fällavgifter för älgjakten i Örebro läns älgförvaltningsområden jaktåret 2017/18

Jakttider
Länsstyrelsen beslutar att följande jakttider ska gälla för älg jaktåret
2017/18 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Örebro
län:
Älgskötselområde 9 oktober 2017 – 28 februari 2018*
Licensområde 9 oktober 2017 – 31 januari 2018
Oregistrerad mark 9 – 11 oktober 2017 (endast älgkalv)
*) Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade
fält inom älgskötselområde jagas fr o m den 16 augusti.
Fällavgifter
Länsstyrelsen beslutar att avgiften för fälld älg under jaktår 2017/18 ska
vara 650 kronor för vuxen älg och 150 kronor för kalv inom
älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Örebro län.
Med stöd av 59 § jaktförordningen förordnar Länsstyrelsen att detta beslut
om jakttider och fällavgifter ska gälla utan hinder av att det överklagas.

se beslutet i pdf här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *