Kategorier
Okategoriserade

Beslut om jakttider och fällavgifter 2014-2015

Jakttider

Jakttider för jaktåret 2014/2015 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Örebro län: länk till pdf på länsstyrelsens hemsida

  • Älgskötselområde:
    13 oktober 2014 – 28 februari 2015*
  • Licensområde:
    13 oktober 2014 – 31 januari 2015
  • Oregistrerad mark:
    13 – 15 oktober 2014 (endast älgkalv).

* Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområde jagas från och med den 16 augusti.

På oregistrerad mark, d v s mark som ej är registrerad inom licensområde eller älgskötselområde, får du jaga kalv inom den tid som anges ovan. Även inom oregistrerad mark ska fälld älg anmälas till länsstyrelsen och fällavgift ska betalas. Länsstyrelsen skickar inte ut besked om jakttid och fällavgift till oregistrerad mark.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *