Kategorier
Okategoriserade

Tilldelnings häftet

ligger nu på sidan

Kategorier
Okategoriserade

Tilldelning kronvilt

http://taso.se/2020/KSO2020-/kronvilt%20tilldelning%2016%20Augusti%202020-.pdf

SMS skickas till 0766-86 12 39. Eller via https://viltrapport.wehuntapp.com/app/#/login och  wehunt.

Typ av djur Kvot                SMS kod

Kron               hind/smaldjur                       4 st.                24

Kronhjort       Kron hankalv                        3                      26 Kronhjort       Kron honkalv                        4                      36

Kategorier
Okategoriserade

EXTRA ÅRSMÖTE /tilldelningsmöte den 21 september klockan 19:00 edsbergs bygdegård

Det fel med valen av ledamöter till styrelsen på årsmötet.
En ledamot kan inte bli ordförande, utan väljs av årsmötet. 
så nu blir det så att tilldelningsmötet den 21 sep klockan 19:00 också är extra årsmötet som kommer behandla punkterna 

9. Val av ordförande.
10. Val av ledamöter i styrelsen.

Så tiden är knapp och vi måste få en ordförande. Hjälp valberedningen att hitta en ordförande. kontakta valberedningen. sammankallande Sten-Håkan. övriga i valberedningen, Henrik Nilsson. Lars-Åke Lord.

Kategorier
Okategoriserade

Beslut om Älgjakt i Örebro län 2020/2021

Beslut om jakttider och fällavgifter i Örebro läns älgförvaltningsområden 2020-2021 (pdf)

Kategorier
Okategoriserade

Medlemsavgiften för 2020/2021

P.g.a. rådande situation har inte årsmötet kunnat ta beslut om medlemsavgifter. Styrelsen har därför tagit beslut om att:Medlemsavgiften för 2020/2021 blir
150kr för ÄSO och
100kr för KSO.