Kategorier
Okategoriserade

Spillningsinventering 2012

Resultatet för 2012 års spillningsinventering för Tångeråsa blev

Älg 6,8 +/- 1,6

Rådjur 41,2 +/-12,3

Översiktskarta Örebro västra ÄFO

Kategorier
info Okategoriserade

skyddsjakt på varg 2012

Delegering av skyddsjakt på varg 2012

Nu är 2012 års delegationsbeslut till länsstyrelserna i norra och mellersta Sverige om skyddsjakt på varg klara. I besluten från Naturvårdsverket ingår ett handlingsutrymme för länsstyrelserna att besluta om hur många vargar som kan få fällas vid skyddsjakt under 2012. Beslutet träder i kraft den 13 januari 2012 och ersätter tidigare beslut. Nuvarande beslut gäller till 31 december 2012.
Handlingsutrymme för skyddsjakt på varg 2012:
 • 25 vargar i mellersta förvaltningsområdet: Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävelborg
 • 7 vargar i norra förvaltningsområdet: Jämtland

  Skyddsjakt – en möjlighet att förhindra allvarlig skada

  Skyddsjaktsbeslut är aldrig rutinbeslut utan en bedömning från fall till fall.
  För att det ska bli aktuellt med skyddsjakt måste kriterierna för skyddsjakt vara uppfyllda och beslutet får inte försvåra gynnsam bevarandestatus för vargstammen. Kriterierna handlar bland annat om att:
  • en allvarlig skada ska ha uppkommit,
  • att det finns stor risk för allvarlig skada,
  • att det inte finns någon annan lämplig lösning.
   Läs mer på: http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Nyheter/Delegering-av-skyddsjakt-pa-varg-2012/ och Läs beslutet för mellersta förvaltningsområdet
Kategorier
Okategoriserade

Djupt beklagligt att fundament i vargpolitiken raseras säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson

– Det är djupt beklagligt att EU-kommissionen har pressat Sverige att frångå en rovdjursförvaltning som har stöd av en mycket stor majoritet i riksdagen. Därmed raseras – i bästa fall tillfälligt – ett fundament för vargpolitiken, licensjakten. Detta är inte ett beslut LRF önskar. Det säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar till dagens regeringsbeslut.

Rovdjursutredningen tar i mer än vad som krävs

LRF har lämnat in sitt remissvar på Rovdjursutredningens delbetänkande. Utredningen har givit sin syn på hur stora rovdjursstammar Sverige måste ha för att uppfylla kraven i EUs regelverk. LRF är kritiskt mot att utredningen valt en ambitionsnivå som sträcker sig över EU-direktivet när det gäller hur stort antal rovdjur som krävs för att uppnå en gynnsam bevarandestatus.