Kategorier
Okategoriserade

Kallelse Tilldelningsmöte

KALLELSE TILL TILLDELNINGSMÖTE 2012
Tångeråsa älg/kronhjorts skötselområde kallar härmed medlemmarna till
tilldelningsmöte
Måndagen den 17 september 2012 kl 18.30 i Viby församlingshem

Tilldelningsmöte kallelse 

 

 

Kategorier
Okategoriserade

Älgavgift älgjaktstider 2012-2013

Länsstyrelsen har fattat beslut om älgavgift och jakttider för älgjakten 2012/2013 inom Örebro läns älgförvaltningsområden. Beslutet finns att läsa i länken här till under.

Älgavgift och jakttider för älgjakten 2012/2013

 

Nytt för hösten 2012 är att avgift tas ut både för kalv och vuxen älg samt att fälld älg ska anmälas till Länsstyrelsen inom två veckor efter det att älgen fällts. Rapporteringen ska i först hand ske genom en ny portal som kommer att länkas från Länsstyrelsens webplats. Beslut om licenser och fastställande av skötselplaner fattas troligen under augusti-september 2012.

Jakttider för älg jaktåret 2012/2013 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Örebro län:

 • Älgskötselområde: 8 oktober 2012 – 28 februari 2013*)
 • Licensområde: 8 oktober 2012 – 31 januari 2013
 • Oregistrerad mark: 8 – 10 oktober 2012 (endast älgkalv)

*) Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområde jagas fr o m den 16 augusti.

Älgavgift jaktåret 2012/2013: Vuxen älg 700 kr, Kalv 200 kr.

Kategorier
Okategoriserade

Swedish Game Fair Tullgarn

Lekebergs Sparbank och Dina Försäkringar Nerike. inbjuder till kundresa

fredag den 25 maj

Swedish Game Fair Tullgarn

Kategorier
Okategoriserade

Spillningsinventering 2012

Resultatet för 2012 års spillningsinventering för Tångeråsa blev

Älg 6,8 +/- 1,6

Rådjur 41,2 +/-12,3

Översiktskarta Örebro västra ÄFO

Kategorier
info Okategoriserade

skyddsjakt på varg 2012

Delegering av skyddsjakt på varg 2012

Nu är 2012 års delegationsbeslut till länsstyrelserna i norra och mellersta Sverige om skyddsjakt på varg klara. I besluten från Naturvårdsverket ingår ett handlingsutrymme för länsstyrelserna att besluta om hur många vargar som kan få fällas vid skyddsjakt under 2012. Beslutet träder i kraft den 13 januari 2012 och ersätter tidigare beslut. Nuvarande beslut gäller till 31 december 2012.
Handlingsutrymme för skyddsjakt på varg 2012:
 • 25 vargar i mellersta förvaltningsområdet: Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävelborg
 • 7 vargar i norra förvaltningsområdet: Jämtland

  Skyddsjakt – en möjlighet att förhindra allvarlig skada

  Skyddsjaktsbeslut är aldrig rutinbeslut utan en bedömning från fall till fall.
  För att det ska bli aktuellt med skyddsjakt måste kriterierna för skyddsjakt vara uppfyllda och beslutet får inte försvåra gynnsam bevarandestatus för vargstammen. Kriterierna handlar bland annat om att:
  • en allvarlig skada ska ha uppkommit,
  • att det finns stor risk för allvarlig skada,
  • att det inte finns någon annan lämplig lösning.
   Läs mer på: http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Nyheter/Delegering-av-skyddsjakt-pa-varg-2012/ och Läs beslutet för mellersta förvaltningsområdet