Regler kring fortsatt avskjutning

Regler kring fortsatt pott avskjutning 2012-12-01
1 Tjur 4 kor/kvigor i pott till lag från 100 ha. Gäller inte lag i gruppen 100-350 ha som har skjutit vuxen i år. 6 kalv i pott för alla lag i äso´t.

Max 1 vuxet djur per jaktområde ur nya potten.
Avskjutning rapporteras snarast till Carl-Johan som där efter uppdaterar meddelandetelefonen nr:073-263 59 63. För att snabbt få ut Återrapport kommer sms på jaktledar gruppen.

Älgavgift älgjaktstider 2012-2013

Länsstyrelsen har fattat beslut om älgavgift och jakttider för älgjakten 2012/2013 inom Örebro läns älgförvaltningsområden. Beslutet finns att läsa i länken här till under.

Älgavgift och jakttider för älgjakten 2012/2013

 

Nytt för hösten 2012 är att avgift tas ut både för kalv och vuxen älg samt att fälld älg ska anmälas till Länsstyrelsen inom två veckor efter det att älgen fällts. Rapporteringen ska i först hand ske genom en ny portal som kommer att länkas från Länsstyrelsens webplats. Beslut om licenser och fastställande av skötselplaner fattas troligen under augusti-september 2012.

Jakttider för älg jaktåret 2012/2013 inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Örebro län:

  • Älgskötselområde: 8 oktober 2012 – 28 februari 2013*)
  • Licensområde: 8 oktober 2012 – 31 januari 2013
  • Oregistrerad mark: 8 – 10 oktober 2012 (endast älgkalv)

*) Om det behövs för att förebygga skada får älg som uppträder vid odlade fält inom älgskötselområde jagas fr o m den 16 augusti.

Älgavgift jaktåret 2012/2013: Vuxen älg 700 kr, Kalv 200 kr.

Älg/Kronhjorts skötsel