Temadag EU stöd för vilt och naturvård

Temadag EU stöd till vilt och naturvård

Skogsstyrelsen och Jägareförbundet bjuder in till temadag. Vi kommer prata om skötselåtgärder som gynnar den biologiska mångfalden och viltet samt vilka stöd som finns att söka till detta inom skogens mångfald.

Anmälan senast 15 april
Pris: Ingen avgift

Plats: Skogaholm hitta hit

se mer här och för anmälan länk till skogsstyrelsen

Skogsdag EU bidrag

Några tillfällen för temadagar –

Södermanland, Öster-Malma                   12/4 (sista anmälningsdag 2/4)

Stockholm, Bogesund                              17/4 (sista anmälningsdag 8/4)

Uppsala län, Sätuna                                  19/4 (sista anmälningsdag 8/4)

Västmanland, Ekbacken                          24/4 (sista anmälningsdag 19/4)

Örebro län, Skogaholm                            26/4 (sista anmälningsdag 19/4)

Värmland                                                  Genomförs inte våren 2013

 

”Jakten på framtiden”

Som medlem i jägareförbundet var med och forma framtidens förbund 🙂

SvJNyheter MedlemsAnn[3]

From den 15 januari kan du som medlem svara på en webbenkät som finns på Jägareförbundets hemsida.

Dina svar kommer sedan ligga till grund för hur förbundet ska jobba i framtiden, vilka frågor

som ska prioriteras. Just därför vill vi att så många som möjligt ska delta.

En länk till enkäten finns på adressen: www.jagareforbundet.se/jaktenpaframtiden

Det tar ca 10 min att fylla i enkäten, vi tackar på förhand för din tid.

Älg/Kronhjorts skötsel